FRESH
FRESH
Sort by
Show result
 • Power: 1.2kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 4.3KG
 • Dimension: 190 x 220 x 570
RM0.00
 • Power: 1.5kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 4.5KG
 • Dimension: 320 x 260 x 260
RM0.00
 • Power: 1.1 kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 68 kg
 • Dimension (mm): 680 mm x 520 mm x 700 mm
RM0.00
 • Power: 1.5 kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 85 kg
 • Dimension (mm): 800 mm x 580 mm x 740 mm
RM0.00
 • Power: 0.7kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 85KG
 • Dimension: 830 x 610 x 1010
RM0.00
 • Power: 0.2kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 35KG
 • Dimension: 420 x 450 x 760
RM0.00
 • Power: 0.29kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 40KG
 • Dimension: 500 x 500 x 890
RM0.00
 • Power: 0.35kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 44KG
 • Dimension: 560 x 510 x 890
RM0.00
 • Power: 0.25kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 32KG
 • Dimension: 420 x 340 x 700
RM0.00
 • Power: 0.25kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 32KG
 • Dimension: 420 x 340 x 700
RM0.00
 • Power: 0.18kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 25KG
 • Dimension: 390 x 290 x 420
RM0.00
 • Power: 0.18kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 22KG
 • Dimension: 430 x 390 x 690
RM0.00
 • Power: 0.18kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 22KG
 • Dimension: 430 x 390 x 690
RM0.00
 • Power: 0.18kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 8KG
 • Dimension: 450 x 270 x 310
RM0.00
 • Power: 0.18kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 6KG
 • Dimension: 430 x 200 x 310
RM0.00