FRESH
FRESH
Sort by
Show result
 • Power: 0.35 kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 73KG
 • Dimension: 620 x 630 x 2020
RM0.00
 • Power: 0.39 kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 78KG
 • Dimension: 640 x 660 x 2060
RM0.00
 • Power: 0.49 kW / 230V / 50Hz & 0.35 kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 140KG
 • Dimension: 1220 x 760 x 2000
RM0.00
 • Power: 0.49 kW / 230V / 50Hz & 0.50 kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 215KG
 • Dimension: 1840 x 760 x 2000
RM0.00
 • Power: 0.9 kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 76KG
 • Dimension: 560 x 500 x 460
RM0.00
 • Power: 0.75 kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 26KG
 • Dimension: 660 x 330 x 540
RM0.00
 • Gas Pressure: 2.8kpa - 3.0kpa
 • Weight: 38 kg
 • Dimension (mm): 550 mm x 600 mm x 970 mm
RM0.00
 • Power: 0.37 kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 51KG
 • Dimension: 600 x 430 x 890
RM0.00
 • Model: UWB-2
 • Power: 1+1kW / 230V / 50Hz
 • Temperature: 50 ~ 300°C
 • Blade (mm): ⌀178 + ⌀178 mm
 • Weight: 17 kg
 • Dimension: 520 mm x 380 mm x 670 mm
RM0.00
 • Power: 0.3 kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 6.5KG
 • Dimension: 540 x 680 x 200
RM0.00